Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Türkiye'de Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler olmak üzere yatırımlar için ayrı avantajlara sahip üç tip özel yatırım bölgesi bulunur. Ayrıca ana sanayi/yan sanayi ilişkilerinin geliştirilmesini teminen benzer iş kollarında çalışan küçük işletmeleri aynı yerde toplayan Küçük Sanayi Siteleri bulunmaktadır.