Vergi Sistemi
 

1. GELİR VERGİLERİ

1.1. Şahsi Gelir Vergisi

Ticari ve Zirai Kazançlar, maaşlar ve ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, sair kazanç ve iratlar üzerinden alınır.

Kazanca göre %15-%40 arasında değişmektedir.

1.2. Kurumlar Vergisi

Sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu iktisadi müesseseleri, iş ortaklıkları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançları üzerinden alınır.

Ticari karlar üzerinden alınan kurumsal gelir vergisi oranı %'22’dir, ortaklara yapılan kar dağıtımı %15 oranında stopaja tabidir.

Türkiye’de ticari kârlar üzerinden tarh olunan kurumsal gelir vergisi oranı 2022 yılı için %'23’tür.

 

2. GİDER ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

2.1. Katma Değer Vergisi (KDV)

Genel olarak uygulanan KDV oranları; % 1, % 10 ve % 20’dir.

Çeşitli muafiyet ve istisnalar bulunmaktadır.

2.2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Dört ana ürün grubunda bir defaya mahsus olarak uygulanmaktadır.

2.3. Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Kredi faizi gibi bankalar tarafından kazanılan gelirler için uygulanmaktadır.

Vergi oranı, genellikle % 5 olmakla birlikte bankalar arasındaki mevduat işlemleri gibi bazı işlemlerde uygulanan faiz için % 1’dir.

2.4. Damga Vergisi

Damga vergisi; sözleşmeler, borç senetleri, sermaye iştirakleri, kredi mektupları, teminat mektupları, mali bildirimler ve bordrolar dâhil olmak üzere çeşitli dokümanlar için % 0,189 - % 0,948 arasında değişen oranlarda yahut sabit bedellerde uygulanmaktadır.

 

3. VARLIK VERGİLERİ

3.1 Emlak vergisi

Bina, daire ve araziler % 0,1 ile % 0,6 arasında değişen oranlarda emlak vergisi ve bu verginin % 10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı ödenmektedir.

3.2 Motorlu taşıt vergisi

Araçların yaşı ve motor hacmine göre yeniden belirlenen maktu bedeller tutarınca alınmaktadır.

3.3 Veraset ve intikal vergisi

Veraset ve intikal vergileri % 1-30 oranında alınmaktadır.

Detaylı bilgi için Invest in Turkey web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Web sitesine gitmek için tıklayınız.